Jazyk cz en


TOPINJECT STABILIZACE ZÁKLADŮ

TOPINJECT technologie stabilizace základů je určena na zpevnění základové půdy pod základovými deskami a jinými základovými konstrukcemi. Při správném dodržení technologických postupů je možné pomocí technologie TOPINJECT zpevnit půdu a vyplnit dutiny až do hloubky několika metrů pod základovou deskou bez potřeby demolice základů anebo potřeby rozsáhlých výkopů. Stabilizace základů je řízena během celého procesu injektáže.


Příprava injektáže -vrtání otvorů do základů
Příprava injektáže -vrtání otvorů do základů
Možnosti uplatnění technologie stabilizace základů TOPINJECT

Sedání konstrukcí je v mnoha případech způsobené problémem základové půdy.

Nárůst pevnosti základové půdy díky injektáži živice
Nárůst pevnosti základové
půdy díky injektáži živice
Nejčastější příčiny snížení únosnosti základové půdy:
Další důvody, kdy může být potřebná injektáž:

Technologický postup stabilizace základů TOPINJECT

Účelem technologie stabilizace základů TOPINJECT není jen zvedání základových konstrukcí ale i zpevnění základové půdy do větších hloubek. Technologii je možné aplikovat rovnou pod základovou desku a to až do hloubky 7 m, v některých případech i do větších hloubek.

Hned po aplikaci injektáže do základové půdy se živice začne rozpínat do všech stran stejně jako kořenový systém stromu. Expanze je samozřejmě větší ve směru menšího odporu, kam se dostane i větší množství živice. Vzhledem k tomuto jevu je nejvíce a nejrychleji zesílená méně únosná základová půda a až poté nastane zpevnění ostatních vrstev zeminy. Díky tomuto procesu nedochází ke zbytečnému plýtvání živice ale k vyplnění všech dutin a zpevnění neúnosných a málo únosných zemin.

Účinek zpevnění vlivem rozpínavosti živice je měřitelný v blízkosti stabilizace (v závislosti na druhu zeminy 70 cm až 150 cm), dokonce i v oblastech, kde živice nepronikla. Mírné zvednutí konstrukce (0,1 mm až 0,3 mm) naznačuje dostatečné zpevnění základů, které je potřebné na spolehlivý přenos zatížení. Tato odezva je měřitelná v každém místě injektáže a zaručuje tedy úspěšnost postupu. Měření zvedání základů je realizované během celého procesu stabilizace.

Proti tradičním metodám, technologie TOPINJECT nevyžaduje demolici žádné části budovy ani výkopové práce za účelem zpevnění základů. Vzhledem k tomuto faktu jsou všechny práce bezpečné. V mnoha případech stačí provrtat chodník nebo základovou desku. Aplikace technologie TOPINJECT je mnohonásobně rychlejší než tradiční metody zpevňování základů. Ve všeobecnosti je možné ušetřit týdny až měsíce při dodržení všech potřebných technologických postupů.

Pro správnou a přesnou aplikaci injektáže je ve většině případů potřebné uskutečnit dynamické zkoušky zeminy. V komplikovaných případech může být dokonce potřebné uskutečnit podrobný geotechnický průzkum staveniště.

Protože nám téměř ve všech případech stačí ruční nástroje na přípravu injektážních otvorů, dokážeme se jednoduše dostat do těžce dostupných míst, jako jsou sklepy nebo dokonce šachty. Injektážní otvory mají průměr od 16 mm do 40 mm a jsou od sebe vzdálené 1,0 m až 2,0 m. V těchto případech není většinou potřeba proříznout betonářskou výztuž, čím se nesnižuje statická odolnost konstrukce. Injektáž je aplikována do podloží po vrstvách skrze úzké trubičky.

Technologie injektáže může být použita téměř do všech typů zeminy, existují však omezení pro zeminy s velkým obsahem organické složky anebo v případě výskytu nerozpínavých jílů. V případě značného poškození konstrukce může být potřebná kompletní rekonstrukce objektu. Je-li poškození zapříčiněno horizontálním sesuvem půdy, je potřebný detailní geotechnický návrh zesílení. V těchto případech je potřebná kombinace technologie TOPINJECT s dalšími stabilizačními zásahy a za účasti technického dozoru.

Živice mají vysokou pevnost, která se přizpůsobí okolním podmínkám. Živice jsou odolné vůči účinkům vody, neabsorbují vodu a nesnižují se její parametry vlivem prostředí, ve kterém se nacházejí. Stabilizace základů TOPINJECT je aplikovatelná pro všechny typy základů a pro všechny typy objektů od rodinných domů po velké průmyslové celky. Rozsáhlé objekty jako např. historické monumenty, kostely anebo obytné budovy nepředstavují žádný problém pro aplikaci technologie TOPINJECT.

Práca v zimě není pro nás žádnou překážkou
Práca v zimě není
pro nás žádnou překážkou
Výhody technologie stabilizace základů TOPINJECT:
Měření
Měření
Geotechnický průzkum
Geotechnický průzkum
Vrtání základů
Vrtání základů
Injektáž živice
Injektáž živice

Naše společnost je spolehlivým partnerem pro vaše projekty. Obraťte se na nás prosím s důvěrou!

Na stránkách představujeme naše technologie. Chcete-li se dozvědět více o metodách anebo máte zájem o vypracování cenové nabídky, vyberte si prosím z následujících možností.


Máte-li zájem o více informací o aplikacích, klikněte sem prosím.

Zpět na začátek stránky