Jazyk cz en


Geotechnický průzkum

Dynamické zkoušky

V některých případech je nevyhnutné provést geotechnický průzkum. Není-li k dispozici závěrečná zpráva z už realizovaného průzkumu, umíme zabezpečit zkoušky základové půdy na získání potřebných údajů pro správný návrh stabilizace.

Záznam ze zkoušky
Záznam ze zkoušky
Měření zhutnitelnosti

Dynamické zkoušky potřebné na získání údajů o základové půdě jsou na základě samostatné cenové nabídky. Speciálně vyrobenou soupravu na uskutečnění dynamických zkoušek umíme dopravit i do hůře přístupných míst. Zařízení nevyžaduje mnoho místa na provedení zkoušek, a proto ji umíme umístit do těsné blízkosti stěny, čímž získáme potřebná data v místě stabilizace.
Díky výsledkům z dynamických zkoušek odvodíme vlastnosti základové půdy až do hloubky několika metrů. Během průběhu zkoušky dynamicky zarážíme do zeminy kuželovitý hrot sondy o ploše 10 cm2 a úhlu zkosení 60° pomocí beranidla s hmotností berana 30 kg z výšky 20 cm. Počítáme počet úderů potřebných na vnik hrotu do sondy o 10 cm do příslušné zeminy. Z takto získaných výsledků zkoušek pro daný typ základové půdy umíme předběžně určit množství a rozsah injektáže potřebné pro stabilizaci.

Odebírání vzorků zeminy

Naše společnost zabezpečuje i odebírání vzorků zeminy v případech, kde je to nevyhnutné, tyto práce jsou však realizované na základě samostatné cenové nabídky. Zařízení je poháněno spalovacím motorem a součástí zařízení je veliká šroubovice na odebírání vzorků zeminy. Vrtná souprava odebírá vzorky do hloubky několika metrů a z různých vrstev. Vzorky zeminy jsou zkontrolovány zaškoleným pracovníkem anebo jsou převezeny do laboratoře na vykonání zkoušek. Po odebrání vzorků je doporučeno uskutečnit dynamické zkoušky, což je možné zabezpečit v ten samý den těmi samými pracovníky.


Odebírání vzorků zeminy
Odebírání vzorků zeminy
Zvedání vzorků zeminy
Zvedání vzorků zeminy
Odebraný
Odebraný vzorek

Závěrečná zpráva z podrobného geotechnického průzkumu

V případě požadavku zákazníka umíme zabezpečit i podrobný geotechnický průzkum včetně závěrečné zprávy, kterou pro nás zpracovává externí společnost. Tento průzkum je uskutečněn na základě samostatné cenové nabídky. Podrobný geotechnický průzkum není potřebný, jsou-li získané údaje o základových poměrech na stavbě dostatečné pro bezpečný návrh stabilizace. Má-li zákazník vlastního anebo doporučeného odborníka v geotechnice, rádi využijeme jeho zkušenosti při návrhu stabilizace základů pomocí našich technologií.