Jazyk cz en


ZVEDÁNÍ DESEK – TOPINJECT

Technologie zvedání desek TOPINJECT se používá v případech, kdy je potřeba vyplnit dutiny pod základovými deskami, při stabilizaci desek a pro opětovné vyrovnání povrchu desek. Pomocí této technologie vyrovnávání povrchu sednutých základových desek není potřeba demolice desky a dokonce ani její části. Na opravu nejsou potřeba žádné výkopové práce ani vyprázdnění prostor. Proces stabilizace anebo zvednutí sednuté a poškozené desky je řízen během celého postupu a v případě potřeby, může být proces okamžitě zastaven.

Před injektáží
Po injektáži

Zvednutí desek je možné až o několik centimetrů

Injektáž základové konstrukce obchodního centra
Injektáž základové konstrukce
obchodního centra
Možnosti uplatnění technologie zvedání desek TOPINJECT:

Injektáž násypu mostu, zvednutí přechodové desky
Injektáž násypu mostu,
zvednutí přechodové desky
Nejčastější příčiny nadměrného sedání desek:

Technologický postup zvedání desek TOPINJECT

Proces technologie TOPINJECT pro zvedání desek spočívá v injektáži živice přímo pod základovou desku za účelem opětovného přenosu zatížení do základové půdy. Během tohoto procesu živice vyplní všechny makroskopické dutiny a mezery v prostoru mezi deskou a základovou půdou. V neposlední řadě zvýšený tlak způsobený injektáží zaručí nárůst smykové pevnosti zeminy a tím celkové zlepšení mechanických vlastností základové půdy pod deskou. Zvedání základové desky nastane po vyplnění dutin živicí, která způsobuje nárůst tlaku. Celý proces injektáže je neustále monitorovaný s přesností na milimetr pomocí laserové vodováhy anebo pomocí teodolitu. Díky těmto přesným měřením máme celý proces pod kontrolou. V případě potřeby umíme injektáž kdykoli zastavit, čím zabezpečíme, že nedojde k nadměrnému zvedání základové desky. Pomocí injektáže je taktéž možná stabilizace základových desek skladových prostor, jakož i pojízdná tělesa vozovek. V případě preventivní aplikace injektáže TOPINJECT je možné předejít drahé a náročné rekonstrukci základové desky.

Standardní řešení nadměrného sedání základových desek spočívají v rozbití a odstranění původní základové desky včetně podlahy a jiných prvků jako je např. podlahové vytápění, instalační potrubí atd. Následně je potřeba odstranit suť až do hloubky, ve které je únosná základová půda. V extrémním případě může jít až o několik metrů neúnosných vrstev zeminy, kterou je třeba odstranit. Následně je potřeba násyp, často nový, po vrstvách zhutnit a zarovnat na požadovanou úroveň. Až poté je možné vybudovat štěrkové lůžko, novou betonovou základovou desku včetně rozvodů a nakonec podlahu. Nová betonová deska kromě toho potřebuje čas na tuhnutí a tvrdnutí. Později na základovou desku můžeme aplikovat podlahové vrstvy. Je tedy zřejmé, že poškozené místo není možné využívat během dlouhé doby. Mohou uplynout týdny až měsíce, než dojde k opětovnému zabezpečení původních funkcí objektu. Nehledě na způsob podnikání, standardní postup uvedený výše znamená dlouhodobé zastavení provozu, což má za následek značné ztráty, dokonce i vyšší než je samotná rekonstrukce základové desky. Všech těchto nepříjemností se umíte zbavit, stačí využít možnost technologie TOPINJECT.

Ve standardních případech zabezpečujeme stabilizaci základové půdy, ale na požádání zákazníka a je-li to technicky realizovatelné, umíme zabezpečit i zvednutí základové desky do původního stavu. Technologie TOPINJECT je možné aplikovat i v případě velkých sedání, v rozmezí 10,0 cm až 50,0 cm. Metodu je možné úspěšně aplikovat i ve vysoce zatížených skladových prostorách. Odolnost živice je více 300 kPa, díky čemu ji můžeme použít i v těch nejnáročnějších podmínkách. Vhodným návrhem zesílení pomocí injektáže základů umíme zaručit minimální nutnost přesunu zařízení objektu, strojů, zásob či jiného materiálu v prostorách na stabilizované základové desce.

Po skončení injektáže již nedochází k žádnému zvedání desky. Hodnota pevnosti živice je po 30 minutách od ukončení injektáže na úrovni až 90% z celkové hodnoty pevnosti, díky čemu můžeme využívat prostory téměř okamžitě po ukončení prací na injektáži. Například pojezd vysokozdvižnými vozíky je možný bez omezení. V případě potřeby umíme zabezpečit i noční služby na rychlé zabezpečení zpevnění desek, např. pro rozjezdové a přistávací dráhy letišť, průmyslových provozů a jiných případů podle přání zákazníka.

Stabilizace plaveckého bazénu
Stabilizace plaveckého bazénu
Výhody technologie zvedání desek TOPINJECT:

TOPINJECT SLAB LIFTING
metoda opravy podlahy
– bez potřeby výkopů

Tradiční metoda
opravy desky
– odstranění původní podlahy


Naše společnost je spolehlivým partnerem pro vaše projekty. Obraťte se na nás prosím s důvěrou!

Na stránkách představujeme naše technologie. Chcete-li se dozvědět více o metodách anebo máte zájem o vypracování cenové nabídky, vyberte si prosím z následujících možností.


Máte-li zájem o více informací o aplikacích, klikněte sem prosím.

Zpět na začátek stránky