Jazyk cz en


SPECIÁLNÍ PROJEKTY


Během 15 let na trhu nás oslovilo více velkých mezinárodních společností, domácích firem i organizací s požadavky na různé speciální projekty, které jsme i úspěšně zrealizovali. Někdy jsou požadavky na práci v noci anebo jen během vyhrazeného času, např. při stabilizaci silnic a železnic. Naše společnost je v těchto případech připravena respektovat požadavky na realizaci v čase, který nám určí náš zákazník a který má minimální dopad na provoz. Máme velké zkušenosti při stabilizaci silnic, železnic, tramvajových tratí, vrtných věží, plynovodů, letišť aj. S technologií TOPINJECT jsme připraveni najít pro vás to správné řešení.

Příklady aplikace technologie TOPINJECT na speciálních projektech

Sloup železničního vedení
Sloup železničního vedení
Sloupy vysokého napětí
Technologie TOPINJECT je vhodnou metodou stabilizace podloží pro všechny druhy základů sloupů bez nutnosti výkopů. Správnou aplikací naší technologie injektáže a s využitím dalších zařízení umíme narovnat nakloněný základ sloupu do původní polohy. Realizace je rychlá a zejména efektivní v místech s velikým provozem. Bez nutnosti výluky, časových omezení a zpoždění jsme během provozu stabilizovali veliké množství železničních sloupů pod napětím.

Věže
Stabilizace základů průzkumné věže
Stabilizace základů průzkumné věže

Vlivem dynamického zatížení způsobeného provozem naftových a průzkumných věží může dojít ke snížení odolnosti podloží do takové míry, že nastane nadměrná horizontální deformace věže, případně její zhroucení. Zastavení těžby či průzkum za účelem stabilizace podloží standardními metodami by znamenal obrovské ztráty, čemu lze předejít aplikací technologie TOPINJECT. Naše společnost úspěšně stabilizovala vrtnou věž o hmotnosti 1000 tun. Vrtání probíhalo v hloubce několika kilometrů, kdy se věž začala nebezpečně naklánět. Vrtání muselo být přerušeno za účelem stabilizace podloží a narovnání věže standardní metodou. Odolnost podloží nebyla dostatečná na tento způsob stabilizace, což mělo za následek další nadměrná sedání. Až následně jsme byli osloveni s žádostí na stabilizaci věže, kterou jsme úspěšně zrealizovali za 8 dnů a to při teplotě -12°C. V jednom technologickém kroku došlo ke zvednutí o několik cm. Díky správné aplikaci injektáže TOPINJECT nebylo nutné věž demontovat a znovu složit na jiném místě, což ušetřilo těžební společnost miliony dolarů.


Stabilizace v určeném čase
Práce v noci na stabilizaci podloží vozovky
Práce v noci na stabilizaci
podloží vozovky

V některých projektech je nezbytné dodržet přesný časový harmonogram s daným časovým rozmezím, kdy je možné uskutečnit stabilizaci. Například při opravách silnic je důležité správné načasování oprav tak aby došlo k co možná nejmenšímu zdržení provozu. Tyto požadavky jsme připraveni dodržet. Například na letištích je nejvhodnější čas na opravy mezi půlnocí a čtvrtou hodinou ráno, v případě přistávání letadla jsme schopni odvézt naše zařízení z přistávací plochy do 10 minut.


Podlaha po zvedání
Podlaha po zvedání
Speciální konstrukce podlah

Často se setkáváme s požadavky na stabilizaci speciálních druhů podlah jako např. plochy pro lední hokej, ve které je velké množství potrubí. V těchto případech dochází k mnohanásobným úsporám při aplikaci technologie TOPINJECT v porovnání s tradičními metodami. Je-li na základě závěrů ohlídky možné aplikovat injektáž, znamená to výrazné úspory na pracích, protože nejsou potřebné žádné výkopové práce. Injektáž je také výrazně rychlejší metoda nežli standardní metody stabilizace, už za krátký čas je možné opět používat plochu na daný účel. V mnoha případech je možné ušetřit i několik měsíců, prostory zůstávají v provozu s minimálními omezeními při aplikaci injektáže.


Výhody technologie TOPINJECT:

Injektáž na železnicích v noci
Injektáž na železnicích v noci
Zhutňovaní půdy pod základy strojních zařízení
Zhutňovaní půdy pod
základy strojních zařízení

Injection under a tank


Naše společnost je spolehlivým partnerem pro vaše projekty. Obraťte se na nás prosím s důvěrou!

Na stránkách představujeme naše technologie. Chcete-li se dozvědět více o metodách anebo máte zájem o vypracování cenové nabídky, vyberte si prosím z následujících možností.


Máte-li zájem o informace s technickými údaji, klikněte sem prosím.

Zpět na začátek stránky