Jazyk cz en


OBCHODNÍ PROSTORY A PRŮMYSLOVÉ PROVOZY


Zvedání velkorozměrných ploch, bez nutnosti výkopových prací
Zvedání velkorozměrných ploch,
bez nutnosti výkopových prací

V Evropě jsme úspěšně realizovali mnoho oprav obchodních a průmyslových provozů pomocí naší injektáže na bázi živic. Naše společnosti mají vynikající pověst ve svém oboru. Opravili jsme podlahy a nosné stěny v obchodních centrech, čerpacích stanicích, závodech, kancelářských budovách a mnoho jiných provozů. S produktem TOPINJECT máte zaručeného partnera pro vaše projekty.
Obraťte se na nás prosím s důvěrou!

V obchodních a průmyslových budovách je častým problémem nadměrné sedání desek a vznik trhlin v základových deskách. Pomocí moderní technologie TOPINJECT je možné rychle a ekonomicky opravit základové desky skladů, fabrik, anebo komerčních prostor, a to s minimálním negativním efektem na existující provoz podniku. V obchodních prostorách umíme zabezpečit opravu v časech mimo otevíracích hodin, díky čemu je prodej vůbec anebo jen minimálně omezen.

Typická řešení TOPINJECT

Stabilizace a zvedání betonových desek
Stabilizace a zvedání
betonových desek
Narušené spoje desek a trhliny v betonových deskách

Naše společnosti mají více než 15-leté zkušenosti ve stabilizaci, zvedání popraskaných desek a desek s porušenými dilatačními spoji. Technologie zvedání desek TOPINJECT je přesně navržena na řešení těchto problémů. Můžeme odpovědně prohlásit, že jsme se již setkali se všemi problémy desek, které mohou nastat. V Evropě jsme již stabilizovali a zvedali desítky tisíc čtverečních metrů podlah.

Stabilizace podél dilatace
Stabilizace podél dilatace

Při průjezdu vozidla anebo vysokozdvižného vozíku vznikají různé pohyby v dilatační spáře spojitých desek. V těchto případech mohou nastat problémy, které umíme řešit aplikací injektáže podél dilatace. Tyto práce na desce je možné uskutečnit v průběhu několika hodin. Během oprav a stabilizace je potřeba jen minimální omezení provozu.

Správná aplikace technologie TOPINJECT je vhodným řešením při vzniku dutin pod základovou deskou. Desku je potřebné provrtat a podinjektovat jen v několika místech. Stabilizace desky po injektáži je garantovaná. Naše technologie je rovněž ověřená i při stavbě silnic. I když je skladba betonové anebo asfaltové vozovky odlišná od interiérové základové desky, sedání a vznik trhlin má zpravidla tu samou příčinu. V obou případech technologie TOPINJECT zabezpečí eliminaci důsledků.


Stabilizace základové půdy bez nutnosti vyprázdnění prostor
Stabilizace základové půdy bez
nutnosti vyprázdnění prostor
Stabilizace základové půdy

Technologie stabilizace zemin TOPINJECT aplikujeme i v případech, kdy je příčinou poruch neúnosná či málo únosná základová půda. Injektáž provádíme v rastru tak, aby se zvýšila únosnost základové půdy na požadovanou úroveň. Injektáž nepoškodí základovou desku ani vrstvy podlahy, zabezpečí však zvýšení odolnosti základové půdy. Tato metoda může zabezpečit stabilizaci základové půdy až do hloubky 7 m pod základovou deskou. Ve zvláštních případech umíme zabezpečit zpevnění základové půdy i ve větších hloubkách.


Injektáž pod základem strojního zařízení
Injektáž pod základem
strojního zařízení
Stabilizace budov a základy strojů a zařízení

Vhodnou aplikací různých živic jsme úspěšně stabilizovali různé zrealizované hloubkové základy, základy strojů a zařízení jakožto i šachet. Pomocí našich živic umíme stabilizovat i ty nejmasivnější základy strojů a zařízení. Provoz je během injektáže omezován minimálně anebo vůbec, díky čemu je možné ušetřit nemalé finanční prostředky. Na požádání jsme schopni pro naše zákazníky zabezpečit kompletní prezentaci produktů a pracovních postupů potřebných na stabilizaci pomocí technologie TOPINJECT.


Výhody technologie TOPINJECT:
Existující zařízení v objektu není překážkou při stabilizaci pomocí injektáže TOPINJECT
Existující zařízení v objektu
není překážkou při stabilizaci pomocí
injektáže TOPINJECT

Zkoušky zatížení v závodě během provozu
Zkoušky zatížení v
 závodě během provozu
Dokážeme stabilizovat i základovou půdu ve větších hloubkách
Dokážeme stabilizovat i
základovou půdu ve větších
hloubkách
Čerpací stanice zůstává v provozu během injektážních prací
Čerpací stanice zůstává v
 provozu během
injektážních prací
Zvedání podlahy
Zvedání podlahy

Naše společnost je spolehlivým partnerem pro vaše projekty. Obraťte se na nás prosím s důvěrou!

Na stránkách představujeme naše technologie. Chcete-li se dozvědět více o metodách anebo máte zájem o vypracování cenové nabídky, vyberte si prosím z následujících možností.


Máte-li zájem o informace s technickými údaji, klikněte sem prosím.

Zpět na začátek stránky