Jazyk cz en


OBYTNÉ BUDOVY


V obytných budovách může dojít ke vzniku a rozvoji trhlin v nosných stěnách, nenosných příčkách jako i k nadměrnému sedání desek. Na řešení těchto problémů jsou vyvíjeny různé druhy živic. Prokázali se jako rychlý, moderní a nedestruktivní způsob stabilizace základů.

Naše společnost spolu s našimi subdodavateli má v této oblasti veliké zkušenosti. V Evropě jsme úspěšně realizovali více než 1000 projektů stabilizace základů. V průběhu realizace těchto projektů jsme se nesetkali se situací, kterou bychom neuměli vyřešit. Víme, jaké problémy mohou nastat během realizace, a víme, jak tyto problémy odpovědně vyřešit. Obraťte se prosím s důvěrou na náš tým odborníků, který vám rád poradí.

Typická řešení technologie TOPINJECT

Stabilizace nosné stěny
Typické sedání rohu rodinného domu
Typické sedání rohu
rodinného domu

V obytných budovách často dochází k sedání nosné stěny. Často jde jen o lokální problém v části stěny anebo v rohu místnosti. Příčinou může být poškozené vodovodní potrubí, nesprávně realizované svody, vada projektu, chyby v realizaci, nedostatečné základy anebo časté jiné důvody. Technologie TOPINJECT nabízí spolehlivá řešení vzniklých situací. Metoda je založena na injektáži živice do půdy pod základy, čímž stabilizuje budovu a zabrání dalšímu sedání. Ve většině případů je potřebné ověření vlastností základové půdy na určení správné a přesné aplikace stabilizace. Injektáž je možné realizovat až do hloubky 7 metrů, díky čemu umíme vyřešit téměř všechny problémy způsobené sedáním budov. Ve většině případů jsou práce spojené se stabilizací prováděny z exteriéru.


Před injektáží
Před injektáží
Po injektáži
Po injektáži
Opětovné vyrovnání povrchu desek

Pomocí technologie TOPINJECT je možné opětovně vyrovnat betonovou základovou desku založenou na málo únosných zeminách. Do předem navrtaných děr v rastru 1,0 m až 1,5 m vložíme injektážní tyče, pomocí kterých injektujeme živici. Tyto živice vyplní všechny dutiny, čím zvedne základovou desku do téměř původní úrovně. Je-li v základové desce podlahové vytápění, jeho přesnou polohu lokalizujeme ještě před započetím prací, aby nedošlo k jeho poškození. Injektáž aplikujeme skrze malé otvory vyvrtané do desky. Zařízení a materiál potřebný na injektáž zůstává na našem automobilu, čím je do prostorů objektu potřebné dostat pouze hadice a ruční zařízení. Základová deska typického rodinného domu může být stabilizována v průběhu několika hodin až do jednoho dne a to bez potřeby pracného přemisťování nábytku ven z budovy.

Stabilizace a vyrovnání dělící příčky
Nadměrné sedání podlah a dělících stěn
Nadměrné sedání podlah
a dělících stěn

Ne vždy je nutné bourat a znovu stavět sednutou dělící příčku. Je-li příčka postavena na desce, je možné tuto desku zvednout pomocí technologie TOPINJECT injektáží v blízkosti sednuté části stěny a dostat ji téměř do původní úrovně. V případě, že je příčka podepírána samostatným základem, je možné stabilizovat zeminu pod tímto základem. V tomto případě zůstane poloha stěny v původní poloze. Pomocí technologie TOPINJECT je možné stabilizovat základovou půdu až do hloubky několika metrů pod příčkou a to bez poškození základové desky a bez nutnosti realizace výkopů.


Výhody technologie TOPINJECT:
Injektáž základů obytné budovy
Injektáž základů obytné budovy

Ohlídka na místě stavby
Ohlídka na místě stavby
Geotechnický průzkum
Geotechnický průzkum
Vrtání základů
Vrtání základů
TOPINJECT v akci
TOPINJECT v akci

Naše společnost je spolehlivým partnerem pro vaše projekty. Obraťte se na nás prosím s důvěrou!

Na stránkách představujeme naše technologie. Chcete-li se dozvědět více o metodách anebo máte zájem o vypracování cenové nabídky, vyberte si prosím z následujících možností.


Máte-li zájem o informace s technickými údaji, klikněte sem prosím.

Zpět na začátek stránky