Jazyk cz en


DOPRAVA A INFRASTRUKTURA


Pomocí technologie TOPINJECT je možné zvedání konstrukcí
Pomocí technologie TOPINJECT
je možné zvedání konstrukcí

Technologie injektáže živic je často používaná v celé Evropě na projektech dopravních staveb a infrastruktury. Máme zkušenosti se stabilizací silnic, tramvajových tratí, přechodových desek mostů, letišť a železnic pomocí různých metod aplikace injektáže. Velikou výhodou technologie TOPINJECT je minimální čas potřebný pro stabilizaci a to, že během práce není potřebné provádět výkopové práce. Většinu výkonů umíme uskutečnit bez výrazného omezení provozu, dokonce je možné stabilizaci uskutečnit i v noci. Injektáž živic je řešení na dlouhou dobu. Obraťte se na nás s důvěrou, nabízíme vám odpovědný přístup při hledání vhodného řešení vzniklých problémů.


Typická řešení TOPINJECT

Silnice a železnice
Po injektáži
Po injektáži

Během 15 let působení v oboru jsme realizovali veliké množství stabilizací na dopravních objektech. Na základě našich zkušeností můžeme prohlásit, že ve většině případů nadměrného sedání betonových či asfaltových silnic je důvodem nedostatečné zhutnění vrstev podloží. Bez vyřešení těchto problémů není možné vozovku trvale stabilizovat. I ve spojení s jinými technologiemi umíme trvale zabezpečit spolehlivost silničních staveb, mostů, železnic a letišť.


Letiště

Při aplikaci na letištích je technologie TOPINJECT opravdu vhodným řešením. Často nastává situace, kdy jsou vzletové a příletové dráhy letišť nestabilní a sedají. Díky správné aplikaci živic do podloží umíme tyto desky stabilizovat a vyrovnat do původního stavu. Stabilizace podloží je realizovatelná i do větších hloubek. Injektáž podél dilatací redukuje průnik vody do podloží a tím zvyšuje životnost konstrukce. Technologie TOPINJECT mají výborné reference při stabilizaci letišť.


Způsob stabilizace mostu
Způsob stabilizace mostu
Mosty

V mostním stavitelství jsou častým problémem nedostatečně zhutněné náspy a zásypy, důsledkem čeho dochází k nadměrným deformacím a sedáním mostních konstrukcí. Díky metodě TOPINJECT umíme úspěšně stabilizovat podloží přechodových desek, důkazem čeho je i veliké množství projektů realizovaných našimi společnostmi. V případě potřeby umíme stabilizovat i základové konstrukce mostů. Technologii TOPINJECT je možné aplikovat i u základů pod úrovní hladiny vody, např. v řekách.


Výhody technologie TOPINJECT:
Stabilizace betonové desky
Stabilizace betonové desky

Dynamické zkoušky na silničním tělese
Dynamické zkoušky na
silničním tělese
Stabilizace části konstrukce mostu
Stabilizace části
konstrukce mostu
Stabilizace základů
Stabilizace základů


Naše společnost je spolehlivým partnerem pro vaše projekty. Obraťte se na nás prosím s důvěrou!

Na stránkách představujeme naše technologie. Chcete-li se dozvědět více o metodách anebo máte zájem o vypracování cenové nabídky, vyberte si prosím z následujících možností.


Máte-li zájem o informace s technickými údaji, klikněte sem prosím.

Zpět na začátek stránky